Logo de SENS
Service d’ENtraide Socio-Spirituelle
Une École, Une Équipe, Une Famille
Verset du jour

“Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.”

~Esaie 55 : 11

Vivre ensemble dans l'unité

Posté le:2012-11-08 07:03:49 | Par :SENS | Vu:2461

“Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots." ~Martin Luther King, Jr

Vivre ensemble dans l'unité

« Voici, oh ! Qu'il est agréable, qu'il est doux Pour des frères de demeurer ensemble dans l’unité ! … Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, La vie, pour l'éternité. »

(Psaume 133 : 1 et 3b) Bible NIV

…………………………………………… 

 « Ala bèl bagay, ala bon sa bon lè frè ak frè fè yon sèl pou viv ansanm ! …Paske se la Seyè a pwomèt pou l bay benediksyon l, lavi ki p’ap janm fini an.»

(Sòm 133:1 e 3b) Bible NIV

…………………………………………...

 

        Eske nou fòme yon ekip ?

        Nan ki ekip ou ye? Yon ekip ki pratike yon espò ? Yon asanble? Yon gwoup ? Yon koral ? Yon asosiyasyon ? Yon komite ? Yon  fwaye oubyen yon fanmi ? Yon sosyete ? … Eske w jwe wòl pa w pou ekip ou a pwogrese ? 

        Sa ki fè fòs yon ekip se tèt ansanm. Sa ki fè fòs yon ekip se lè chak eleman li genyen yo [chak  jwè, chak manm] jwe wòl pa yo, epi tout efò sa yo an amoni pou reyalize yon objektif ki ini tout jwè yo.

         Bib la di nan Sòm 133 :1 “Ala bèl bagay, ala bon sa bon lè frè ak frè fè yon sèl pou viv ansanm !” (Bib NIV). Remake Bib la di “lè frè ak frè fè yon sèl pou viv ansanm.” Sa vle di li posib pou  nou la ansanm, fè foul, san ke nou pa fè yon sèl vre. Men BONDYE di nan vèsè 3 : Se kote frè ak frè fè yon sèl pou viv ansanm l’ap voye benediksyon l, lavi ki p’ap janm fini an.

         Eske w vle fè yon sèl ak frè w ak sè w pou viv ansanm ?

 

Chant du mois: #263 français Chants d’Esperance (Ah! Qu’il est beau de voir des frères / D’un même amour unis entre eux! )

 

2012: Ane Pou Nou Konsantre Nou Sou Travay Pa Nou.

 

J. Jonas LOUISAIRE

Motivateur

Email: jonasjlouisaire@hotmail.com

.........................................................

Si vèsè sa a te yon benediksyon pou ou, pataje temwayaj la. Voye yon SMS Tel. : 5093-8159746

Boîte Postale 11060, Carrefour, Haïti (W.I.)

www.motivationbiblique.blogspot.com

 

Recevez nos nouveautés par e-mail


Restez informé(e) de nos dernières activités en soumettant, votre nom et votre adresse e-mail.
Votre nom complet
Votre adresse e-mail
senshaiti.org
Adresse:20, rue Augustin, Lamentin 54
Boite Postale :11255,
Carrefour, Haïti
Appelez-nous: (509) 47 72 45 58 / 47 79 55 25 Ecrivez-nous: info@senshaiti.org

Nous Rejoindre

Retrouvez SENS sur Twitter @ SENSHAITI
Retrouvez SENS sur Facebook FACEBOOK
SENS © 2018 - Faites tout pour la gloire de Dieu.(1 Cor.10 : 31)